A Python programozás folytatása 2.

Ismételjük át az eddig tanultakat dióhéjban.
Számítógépes program fogalma: a számítógépes program egy programnyelven írt algoritmus, azaz bizonyos egzakt feltételeket, követelményeket (előre definiáltság, egyértelmű végrehajthatóság, stb.) kielégítő utasítássorozat.
Adatszerkezetek a Pythonban:
    - Egyszerű: szám (int, float), karakter, sztring, logikai (True, False)
    - Összetett: lista, halmaz, tuple, szótár (ez utóbbi kettőt még nem használtuk)
Programozási tételek: összegzés, eldöntés, megszámolás, maximum (minimum)-kiválasztás, keresés (szekvenciális, bináris), kiválogatás, szétválogatás, rendezés (egyszerű cserés)
Algoritmus fogalma, algoritmus leíró eszközök (blokkdiagram, mondatszerű leírás, struktogram, ...)
Vezérlési szerkezetek:
    - szekvencia (utasítások egymás utáni végrehajtása)
    - elágazás (kétirányú, többirányú)
    - ciklusok (megszámlálásos, elöl tesztelő)
Az eddig megoldott emelt szintű programozás érettségi feladatok: 2016. tavasz (otszaz); 2017. tavasz (tesztverseny); 2019. ősz (eutazas)
Ránk vár még:
    - véletlen számok a Pythonban;
    - programozási tételek /kiválogatás, szétválogatás, rendezés (egyszerű cserés)/
    - a tuple és a szótár adattípus megismerése és használata
    - további emelt szintű programozás érettségi feladatok megoldása: 2013. tavasz (valasztasok); 2015. ősz (fejvagyiras); 2018. tavasz/magyar/ (fogado)